Updating Translator Profiles

Url Name New Profile
nydia-serrano Nydia No
charpin-anne CHARPIN No
mehmet-turgut mehmet No
george-lee George No
olga-rokhmistrova Olga No
yi-zhou Yi No
agustina-comba Agustina No
gladys-fonsecadecontreras Gladys No
valeria-tranier Valeria No
mariela-tortlarrosa Mariela No
john-tsu John No
maria-leon Maria No
nan-xu Nan No
olesya-buryakovskaya Olesya No