Updating Translator Profiles

Url Name New Profile
nydia-serrano No
athanasios-koletsas No
kinyoke-gan No
agustina-comba No
jeffy-xu No
daffy-xsu No
john-tsu No
shirley-lau No
xueliang-chen No
nan-xu No
guidel-desir No
christiam-delgado No
anastasija-smite No
michal-gabryel Yes