Updating Translator Profiles

Url Name New Profile
silvie-jacobsen No
fabiana-hernndez No
konstantin-sazonov No
jutta-wappel No
athanasios-koletsas No
frol-maslov No
nicole-celik No
yi-zhou No
nadezda-nesterova No
darya-bykouskaya-1 No
victor-song No
anca-todica No
lueni-xavier No